---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Không Hoa Dương Diệm
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 空 花 陽 焰. Hoa đốm trong hư không (trọn không phải là hoa thật). Sóng nắng do mặt trời mùa Xuân rọi vào bụi trần (trọn chẳng phải là sóng nước). Hai thí dụ trên dùng để chỉ sự vật hư huyễn đều do vọng tâm tục niệm sinh ra. Bài Minh chân tụng trong Phạm Kỳ Ngữ Lục q.10 ghi:
“譬 如 一 點 明 燈、能 破 千 年 暗 室、決 了 貪 瞋 體 性、空 花 暘 焰 非 實。
– Ví như một khi đốt đèn thì ánh sáng phá tan bóng tối ngàn năm trong ngôi nhà; thấu rõ thể tính của tham sân như không hoa dương diệm chẳng phải thật”.
TỪ BỎ NHỮNG SAI LẦM     Tội đốt kinh sách rất nặng. Xin hỏi con phải làm thế nào?     Chúng sanh trong thế giới này có phải là càng ngày càng ít?     Tại sao lại nói oan quỷ thường thường ở chung quanh để chờ đợi cơ hội?     Dùng ‘mộc luân luân tướng’ mỗi lúc gặp vấn đề khó khăn được không?     Nguyệt Thực Đánh Chó     BỐN MÙA CUỘC ĐỜI     MƯA RÀO, MƯA BỤI. BÀI HỌC VỀ VIỆC NHỎ, VIỆC LỚN     Thay cháu làm công đức được không?     Làm về ngành đông lạnh nhưng không trực tiếp sát sanh.Có thể quy y Tam Bảo không?     
Pháp Ngữ
Ai sống tự trang sức,
Nhưng an tịnh, nhiếp phục,
Sống kiên trì, phạm hạnh,
Không hại mọi sinh linh.
Vị ấy là phạm chí,
Hay sa môn, khất sĩ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 47,752 pháp âm và 4,492 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 128,329 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 250, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,194 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất phamvanphung1986
Lượt truy cập 7,279,068