---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đại An Lạc
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 大 安 樂. Hoàn toàn yên lành, vui sướng, là cảnh giới của người ngộ thiền. Tiết Giáo Trung Di Quang Thiền Sư trong NĐHN q.20 ghi:
“慧 過 雲 門 庵、師 侍 行、一 日 問 曰:某 到 這 裡、不 能 得 徹、病 在 甚 處?慧 曰:汝 病 最 癖、世 醫 拱 手。何 也?別 人 死 了 活 不 得、汝 今 活 了 未 曾 死。要 到 大 安 樂 田 地、須 是 死 一 回 始 得。
– Huệ (chỉ Hòa Thượng Đại Huệ) dời qua am Vân Môn, sư đi theo hầu. Một hôm sư hỏi rằng: Con đến chỗ này chẳng thể thấu triệt được, bệnh ở chỗ nào? Huệ bảo: Ngươi mắc chứng ham mê vô cùng, thầy thuốc thế gian cũng chịu thua. Sao vậy? Vì người khác chết rồi, sống lại chẳng được; còn ngươi bây giờ sống mà chưa hề chết. Muốn đến cảnh giới hoàn toàn yên lành, vui sướng, cần phải chết một phen mới được.”
Thành Phật làm chi?     Hai anh em ở Nam Xương     Tâm ấn là cái gì? Và truyền tâm ấn là thế nào?     NĂM TÂM LÀNH GIÚP NGƯỜI TU CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SINH     Xin Thầy giải thích sự lợi ích giữa công đức và phước đức?     Hai nho sinh ở Trực Lệ     Thế nào là sở tri chướng và phiền não chướng?     Chuột Tha Văn Thi     Điều tâm vào không?     TRẺ ĐƯỢC VIÊN THUỐC     
Pháp Ngữ
Nhân bần chí đoản
Mã sấu mao trường.
(Người nghèo chí khí cũng nông
Ngựa gầy trông đến bộ lông cũng dài.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 58,824 pháp âm và 5,298 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,342 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 258, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,216 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Lacmtrinh
Lượt truy cập 10,054,555