---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Nhiếp Luận
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五攝論 (Pháp Bảo Phiêu Mục)
Nhiếp Luận tức là Nhiếp Đại Thừa Luận; vì tóm thâu ý nghĩa của tất cả pháp môn Đại Thừa thánh giáo; tập họp lại và phân chia, nhận xét ý nghĩa trên. Luận này do Bồ Tát Vô Trước làm ra. Hai vị Bồ Tát Thiên Thân, Vô Tính đều có cách giải thích riêng, ý nghĩa nhiều chỗ giống nhau. Đời Lương - Ngài Chân Đế, đời đường - Ngài Huyền Trang, phiên dịch không giống nhau, nên đều gọi là năm nhiếp luận.
Một, Vô Trước Nhiếp Luận. Bồ Tát Vô Trước làm ra Đại Thừa Nhiếp Luận, ba quyển; gọi là Vô Trước Nhiếp Luận.
Hai, Thiên Thân Nhiếp Luận. Bồ Tát Thiên Thân, vì có Đại Thừa Nhiếp Luận của Bồ Tát Vô Trước làm ra, mà làm ra sách giải thích luận này, gồm có một trăm quyển. Đó là Thiên Thân Nhiếp Luận.
Ba, Vô Tính Nhiếp Luận. Bồ Tát Vô Tính, do Nhiếp Luận của Vô Trước, cũng làm ra luận thích, ý nghĩa giống nhau, gọi là Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, gồm mười quyển. đó là Vô Tính Nhiếp Luận.
Bốn, Lương Nhiếp Luận. Đời Lương, tam tạng pháp Sư Chân Đế dịch Luận thích của Ngài Thiên Thân, lưu truyền ở Trung quốc. Đó là Lương Nhiếp Luận.
Năm, Đường Nhiếp Luận. Đời Đường, pháp Sư Huyền Trang dịch luận của Ngài Vô Trước và dịch luận của Ngài Vô Tính. Đó là Đường Nhiếp Luận.
Câu thoại đầu cũng vọng niệm?     Người Họ Chi     Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm?     Nghiệp Đời Trước Còn Lại     Theo thiền Tổ sư, khi kiến tánh đã được chứng quả ở trình độ nào?     Hai Vị Tướng Họ Tào     Vô sở sợ là gì?     Đền Trả Nghiệp Ác     Chỗ hầm sâu đen tối?     BỐN CÁCH THUẦN PHỤC NGỰA     
Pháp Ngữ
Cùng tột điều thiện không gì hơn Hiếu,
Cùng tột điều ác không gì hơn Bất hiếu.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 54,063 pháp âm và 5,182 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 139,473 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 257, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,215 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất 0935755870
Lượt truy cập 9,875,100