---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Phần Phân Như Lai Xá Lợi
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八分分如來舍利 (Niết Bàn Kinh Luận Phần)
Đức Thích Ca, sau khi trà tì ở thành Câu Thi Na, thì các nước đem binh đến để giành xá lợi. Lúc ấy, có người Bà La Môn để chấm dứt việc tranh giành ấy và phân xá lợi Phật làm tám phần cho tám nước xây tháp cúng dường.
(Tiếng Phạn là trà tì, tiếng Hoa là phần thiêu. Tiếng Phạn là Xá lợi, tiếng Hoa là Cốt thân.
Một, Câu Thi Thành. Các lực sĩ ở thành Câu Thi nhận một phần xá lợi, đó là nước ở chính giữa, để xây tháp cúng dường.
Hai, Ba Kiên La Bà Quốc. Lực sĩ của nước nầy nhận một phần xá lợi, đem về nước dựng tháp cúng dường xá lợi Phật.
Ba, Sư Già Na Bà Quốc. Chúng Câu Lâu La của nước này nhận một phần xá lợi, đem về nước dựng tháp cúng dường.
Bốn, A Lặc Già Quốc. Các vị Sát Đế Lợi của nước này nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường. (Tiếng Phạn là Sát Đế Lợi, tiếng Hoa là Điền Chủ).
Năm, Tỳ Nậu Quốc. Các vị Bà La Môn của nước Tỳ Nậu nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường.
Sáu, Tỳ Ly Quốc. Các Lê Xa của nước Tỳ Ly nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường.
Bảy, Già La Ca La Quốc. Các vị Thích tử của nước này nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường.
Tám, Ma Già Đà Quốc. Vua A Xà Thế nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường. (Tiếng Phạn là Ma Già Đà, tiếng Hoa là Thiện Thắng. Tiếng Phạn là A Xà Thế, tiếng Hoa là Vị Sanh Oán).
Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Tudien-index     Test Từ Điển     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?     Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?     Có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất?     “Vô trụ” có phải là biên kiến không?     Tu sĩ: HT.Tuyên Hóa
Thể loại: Khai Thị


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

Pháp Ngữ
Hảo sự bất xuất môn
Ác sự truyền thiên lý.
(Việc tốt chẳng ra khỏi nhà
Việc xấu thì chóng lan ra khắp vùng.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,018 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,079,508