---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Bất Thối
----------------------------- Phật Học Danh Số - HT Từ Thông -----------------------------
● Bất Thối nghĩa là không lui sụt mất mát, tiếng Phạn gọi là A Bệ Bạt Trí, Trung Hoa Dịch Bất Thối, Bất Thối có ba hạng nên gọi là Tam Bất Thối.
1. Vị Bất Thối : Vị Bất Thối là nhứng quả vị do công đức tu hành đã chứng được thì từ đó có thể tiến lên mà không giờ lui sụt nữa.
2. Hạnh Bất Thối : là những pháp hạnh đã tu có thể tiến lên, chớ không bao giờ bị lui sụt, mất mất mát.
3. Niệm Bất Thối : là những chánh niệm đã có càng ngày càng tăng trưởng, chứ không lui sụt, mất mát.
Ba hạng Bất Thối, Đại Thừa Pháp Tướng Tông, đem phối với trình tự tu chứng thì:
- Những vị trãi qua muôn kiếp tu nhơn, chứng đến quả vị Thập Trụ, thành tựu Duy Thức Quán không còn lui sụt trong sanh tử gọi là “Vị Bất Thối”.
- Những vị đã vào Sơ Địa, thành tựu Chơn Duy Thức Quán, đối với Hạnh Lợi Tha không còn lui sụt gọi đó là “ Hạnh Bất Thối “
- Những vị từ Bát Địa trở lên được vô công dụng trí, niệm niệm thường trụ trong biển Chơn Như Thanh Tịnh gọi là “ Niệm Bất Thối” Tịnh độ tông đối với ba hạng Bất Thối trên lại thêm “ Xứ Bất Thối” nghĩa là khi được vãng sanh Tịnh Độ thì vĩnh viễn không bị lui sụt trở lại uế độ nên lập “Tứ Bất Thối”.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三不退 (Quán Kinh Diệu Tông Sao)
Một, Vị Bất Thối. Bồ Tát của biệt giáo, từ vị sơ trụ dứt trừ Kiến Hoặc, đến thất trụ thì dứt Tư Hoặc, thì hoàn toàn ở vị siêu phàm không bị thối lui nữa; nên gọi là Vị Bất Thối.
Hai, Hạnh Bất Thối. Bồ Tát của biệt giáo, từ bát trụ trở đi đến địa vị Thập Hạnh, dứt Trần Sa Hoặc, thì hoàn toàn ở địa vị Bồ Tát Hạnh không bị thối lui nữa; nên gọi là Hạnh Bất Thối.
Ba, Niệm Bất Thối. Bồ Tát của Biệt Giáo từ sơ địa trở đi phá Vô Minh Hoặc, thì hoàn toàn ở địa vị trung đạo Chánh Niệm, không bị thối lui nữa; nên gọi là Niệm Bất Thối.
Bát nạn là gì?     Phật dạy 9 loại người chỉ nên bắt tay không nên nói chuyện     Bát kỉnh pháp là gì?     KHÁT THẤY NƯỚC SÔNG     Sự khác biệt giữa tượng Phật Thích Ca và Phật Di Đà ?     Thành tâm, Đức độ làm Thiên Đàng và con người đều cảm động     Ý nghĩa lá cờ Phật giáo ?     Con Cháu Giữ Gìn Đức Hạnh Mới Mong Hưởng Phúc Báo Từ Tổ Tiên Để Lại     Tam đức là gì?     VÌ SAO TA CHỌN LƯƠNG THIỆN     
Pháp Ngữ
Đời ngươi sắp lụn sắp tàn
Ngươi đang lê bước đến gần diêm vương
Không nơi ngơi nghỉ dọc đường
Hành trang, lương thực không mang theo mình
Không hề chuẩn bị hành trình.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 52,549 pháp âm và 5,099 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 134,217 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 252, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,203 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất cakinh2006
Lượt truy cập 8,314,527