---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Hàn Địa Ngục
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Bát hàn địa ngục là tám cảnh địa ngục lạnh Theo Trí Độ Luận (quyển 6) Tám Địa ngục ấy là:
- Ngạch bộ đà: Nổi ốc vì lạnh gắt quá cho nên tội nhân thân mình nổi ốc
- Ni Thích bộ đà: Bào pháo. Tức bể ốc vì lạnh quá nên mụt ốc trên người tội nhân bể ra nứt hết da thịt toàn thân đau đớn
- Ngạch chiết sá: Vì lạnh quá nên tội nhân kêu lên 3 tiếng “Ngạch chiết sá” mãi không dứt
- Hoắc hoắc bà: Vì lạnh quá nên tội nhân kêu rên “Hoắc hoắc bà” mãi không thôi
- Hổ hổ bà (Hầu hầu bà): Vì lạnh quá nên tội nhân kêu lên 3 tiếng “Hổ hổ bà” (rên hì hì)
- Ổn ổn bát ma (Thanh liên hoa): Bị lạnh quá nên thân thể nứt ra như những cánh hoa sen xanh.
- Bát đặc ma (Hồng liên hoa): Bị lạnh quá nên thân thể nứt ra đỏ lòm như những cánh hoa sen hồng vậy.
- Ma ha bát đặc ma (Đại hồng liên hoa): Bị lạnh quá nên thân thể nứt ra đỏ lòm như những cánh hoa hồng lớn.
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Tám cảnh địa ngục trên đây Niết Bàn Kinh quyển 11 kêu là : Bát chủng hàn băng địa ngục bao gồm:
1. A ba ba địa ngục
2. A tra tra địa ngục
3. A la la địa ngục
4. A bà bà địa ngục
5. Ưu bát la địa ngục
6. Ba đầu la địa ngục
7. Cầu vạt đầu địa ngục
8. Phân đà lị địa ngục
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八寒地獄 (Phiên Dịch Danh Nghĩa).
Một, Át Phù Đà Địa Ngục. Phạn ngữ là Át Phù Đà hoặc là Át bộ đà, tiếng hoa là Pháo. Vì chúng sanh chịu tội, do lạnh lẽo làm khổ sở, khó chịu nên da thịt dộp phồng lên.
Hai, Nê Lại Phù Đà Địa Ngục. Tiếng Phạn là Nê Lại Phù Đà hoặc Nê thích phù đà, tiếng Hoa là Pháo liệt. Vì chúng sanh chịu tội, do lạnh lẽo bức bách, khổ sở, những mụt vỡ máu mủ ra.
Ba, A Trá Trá Địa Ngục. Vì chúng sanh chịu tội, do khí lạnh cực độ, môi không thể cử động được, chỉ nhờ lưỡi khua nên tạo ra âm thinh như vậy.
Bốn, A Ba Ba Địa Ngục. Vì chúng sanh chịu khổ, do khí lạnh cực độ, lưỡi không thể cử động, chỉ nhờ môi mấp máy nên tạo ra âm thinh như vậy.
Năm, Ẩu Hầu Địa Ngục. Vì chúng sanh chịu khổ, do khí lạnh cực độ, môi và lưỡi không thể cử động, chỉ nhờ yết hầu tạo ra âm thinh như vậy.
Sáu, Uất Ba La Địa Ngục. Tiếng Phạn là Uất Ba La hay Xướng bát la, tiếng Hoa là Thanh Liên Hoa. Chúng sanh chịu tội, do khí lạnh cực độ, da thịt nức nẻ từng mảng giống như những cánh hoa sen xanh.
Bảy, Ba Đầu Ma Địa Ngục. Tiếng Phạn là Ba đầu ma hay Bát đặc ma, tiếng Hoa là Hồng liên hoa. Chúng sanh chịu tội, do khí lạnh cực độ, thịt nứt ra tựa những cánh hoa sen hồng.
Tám, Phân Đà Lợi Địa Ngục. Tiếng Phạn là Phân Đà Lợi, tiếng Hoa là Bạch liên hoa. Chúng sanh chịu khổ, do khí lạnh cực độ, da thịt bóc ra, màu sắc của xương lộ ra giống như cánh hoa sen trắng. Hoặc gọi là Ma ha bát đặc ma địa ngục, tiếng Hoa là Đại hồng liên hoa, vì da, thịt của tội nhân đông cứng, nứt ra giống như cánh hoa sen hồng lớn.
Nếu cái nghiệp tham nổi lên thì mình quán tất cả đều là vô thường có được không?     Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Tudien-index     Test Từ Điển     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?     Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?     Có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất?     


Pháp Ngữ
Vui mừng cứ đan cài lo lắng,
Xấu hổ luôn, ắt hẳn trơ lì.
Chừng như xấu hổ mất đi,
Nhưng nào có ích được gì cho cam!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,019 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,087,806