---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tánh Hư Không Thập Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 性虚空十義 (Tông Kính Lục)
Vì thể của chân như rộng rãi không lường, giống như hư không. Nó có mười nghĩa: Một, Vô Chướng Ngại Nghĩa. Thể tánh của chân như, đối với tất cả pháp viên dung thông đạt, không hề chướng ngại.
Hai, Chu Biến Nghĩa. Vì thể tánh của chân như, đối với mọi nơi đều trùm khắp.
Ba, Bình Đẳng Nghĩa. Vì thể tánh của chân như, đối với tất cả pháp đều bình đẳng không sai khác.
Bốn, Quảng Đại Nghĩa. Vì thể của chân như rộng không giới hạn, lớn không gì ngoài.
Năm, Vô Tướng Nghĩa. Vì thể tánh của chân như tròn đầy sáng suốt, vắng lặng hoàn toàn, xa lìa các sắc tướng.
Sáu, Thanh Tịnh Nghĩa. Vì thể tánh của chân như vắng lặng, trong sáng, không có gì ô nhiễm.
Bảy, Bất Động Nghĩa. Vì thể tánh của chân như tròn đầy trong veo, không chút thay đổi.
Tám, Hữu Không Nghĩa. Vì thể tánh của chân như xưa nay vắng lặng, hay diệt trừ tất cả pháp hữu vi.
Chín, Không Không Nghĩa. Vì thể tánh của chân như xưa nay vốn lặng im, đối với tướng không cũng không thể có.
Mười, Vô Đắc Nghĩa. Vì thể tánh của chân như chư Phật và chúng sanh xưa nay vốn đầy đủ, tuy có trí năng chứng, nhưng lý sở chứng thể vốn vắng lặng hoàn toàn cũng không thể được.
Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Tudien-index     Test Từ Điển     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?     Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?     Có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất?     “Vô trụ” có phải là biên kiến không?     


Pháp Ngữ
Tài sắc danh thực thùy,
Như địa ngục năm căn


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,019 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,081,628