---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Vô Tình Thuyết Pháp
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 無 情 說 法. Công án. Việc này thấy ghi trong Tiết Huệ Trung Quốc sư trong Tổ Đường Tập q. 3 như sau:
“有 南 方 禪 客 問:如 何 是 古 佛 心?師 曰:墻 壁 瓦 礫、無 情 之 物、并 是 古 佛 心。。。。禪 客 曰:無 情 既 有 心、還 解 說 法 也 無?師 曰:他 熾 然 說、恒 說 常 說、無 有 間 歇。禪 客 曰:某 甲 爲 什 麼 不 聞?師 曰:汝 自 不 聞、不 可 妨 他 有 聞 者。。。。禪 客 曰:一 切 眾 生、畢 竟 還 得 聞 無 情 說 法 否?師 曰:眾 生 若 聞、即 非 眾 生。禪 客 曰:無 情 說 法、還 有 典 據 也 無?師 曰:言 不 關 典、非 君 子 之 所 談。汝 豈 不 見 《彌 陀 經》 云:水、鳥、樹 林、皆 是 念 佛、念 法、念 僧。鳥 是 有 情、水 及 樹 豈 是 有 情 乎?又 《華 嚴 經》 云:剎 說、眾 生 說、三 世 一 切 說、眾 生 是 有 情、剎 豈 是 有 情 乎?(原 文 繁、不 俱 引)。
– Có vị thiền khách từ phương nam đến hỏi: Thế nào là tâm cổ Phật? Sư đáp: Tường vách gạch ngói, vật vô tình đều là tâm cổ Phật… Thiền khách hỏi: Vô tình đã có tâm. Vậy có biết thuyết pháp hay không? Sư bảo: Chúng thuyết pháp sôi nổi, hằng thuyết thường thuyết không ngừng. Thiền khách nói: Vì sao tôi chẳng nghe? Sư bảo: Tự ngươi chẳng nghe, chứ nó không cấm người khác nghe …. Thiền khách nói: Tất cả chúng sinh, rốt cuộc có nghe được vô tình thuyết pháp không? Sư nói: Chúng sinh nếu nghe, tức chẳng phải chúng sinh. Thiền khách hỏi: Vô tình thuyết pháp, có căn cứ vào kinh điển hay không? Sư nói: Lời nói chẳng liên hệ gì đến kinh điển, không phải là điều mà quân tử bàn bạc. Ngươi há chẳng nghe Kinh Di Đà nói: Nước, chim, rừng cây đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chim là loài hữu tình, nước và cây há là loài hữu tình? Lại, kinh Lăng Nghiêm nói: Cõi nước thuyết, chúng sinh thuyết, ba đời tất cả thuyết. Chúng sinh là hữu tình, cõi nước há là hữu tình? (Nguyên văn nhiều, ở đây không dẫn hết). “
Công án này, ý ở chỗ phá trừ vọng tâm phân biệt, chỉ ra Phật tính ở khắp mọi nơi. Chốn thiền lâm thường niêm đề công án này.
Tiết Động Sơn Lương Giới Thiền Sư trong NĐHN q. 13 ghi:
“次 參 溈 山、問 曰:頃 聞 南 陽 忠 國 師 有 無 情 說 法 話、某 甲 未 究 其 微。
– Kế đó sư tham yết Quy Sơn, hỏi rằng: Vừa nghe Trung Quốc sư ở Nam Dương có nói Vô tình thuyết pháp, con chưa đạt đến chỗ vi diệu của nó. “

Danh sách Kinh-Sách cần trợ duyên ấn tống

2 Tủ chứa kinh nhôm giả gỗ C1,76xD1,08xR0,48,kính 8 ly:       Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa: 120       Kinh Nhật Tụng - HT Minh Thời: 70       Kinh Địa Tạng - HT Trí Tịnh Dịch: 60       Kinh Vô Lượng Thọ - HT Đức Niệm Dịch: 100       Kinh Dược Sư - HT Huyền Dung Dịch: 50       Phật Quang Đại Từ Điển - HT Quảng Độ: 1       Tiểu Tạng Kinh Hán Tạng: 2        :        :       :        :       


Pháp Ngữ
Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 45,395 pháp âm và 4,125 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 121,392 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 239, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,150 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất lehuutaitbvl
Lượt truy cập 5,165,828