---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Phương Trượng
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Hōjō (J), Fang-chang (C).
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 方 丈. 1. Còn gọi: Phương Trượng Thất, Trượng Thất, Hàm Trượng, Chính Đường. Căn phòng của vị Trụ trì tự viện. Như Tịnh Ngữ Lục, q. hạ ghi:
“方 丈、橫 一 丈、縱 一 丈。文 殊、維 摩、隔 壁 抓 痒。
– Phương trượng, chiều dài chiều ngang một trượng. Văn Thù, Duy Ma cách vách gãi ngứa”.
● 2. Lời chư tăng gọi vị Trụ trì. Tông Môn Võ Khố ghi:
“撫 州 明 水 遜 禪 師、在 法 雲 侍 者 寮 時、道 林 琳 禪 師 掛 搭。方 丈 特 爲 新 到 茶、遜 躬 至 寮 請 之。
– Thiền Sư Minh Thủy Tốn tại Phủ Châu, lúc còn ở liêu thị giả của chùa Pháp Vân, có thiền sư Đạo Lâm Lâm đến chùa xin tạm trú. Vị Trụ trì muốn Đạo Lâm Lâm đến uống trà nên sai Tốn đến liêu của khách để mời”.

Quả
● 果. 1. Kết quả, đối lại với “nhân”, chỉ cho sự báo ứng lành dữ của hành vi thiện hay ác.
● 2. Giai vị giác ngộ của người tu theo đạo Phật. Chương Ma Ha Ca Diếp, Tổ thứ 1 trong CĐTĐL q. 1 ghi:
“時 阿 難 爲 漏 未 盡不 得 入 會。後 證 阿 羅 漢 果。由 是 得 入。
– Khi ấy A Nan vì chưa dứt hết phiền não nên không được vào hội, sau đó Ngài chứng được quả A La Hán, nhờ đó được vào”.
● 3. Phó từ, nghi vấn, để nhấn mạnh ngữ khí cho câu văn, tương đương với từ: cứu cánh, đáo để (Rốt cuộc). Tử Bá Lão Nhân Tập q. 1 ghi:
“心 悟、則 無 塞 而 通;心 迷、則 無 近 而 不 遠 也。鳴 呼!心 果 何 物 乎?能 使 人 爲 聖 人、又 能 使 人 爲 眾 人。
– Ngộ được tâm này thì không có chỗ trệ ngại nào mà chẳng thông; còn mê tâm này thì mọi chỗ gần đều thành xa. Than ôi! Rốt cuộc tâm là vật gì? Lại có năng lực khiến người làm Thánh nhân, cũng có năng lực khiến người làm phàm phu”.
----------------------------- Danh Từ Thiền Học - HT Duy Lực -----------------------------
● 方丈.
Phòng ở của Hòa thượng Trụ trì, ngang rộng chỉ có một trượng.
Những người tu vì thần thông thì họ thành ngoại đạo phải không?     Ngài Nam Tuyền chém mèo có coi là lậu tận giới không?     Có phương pháp nào áp dụng cho cuộc sống hằng ngày được thoải mái hơn?     Nếu cái nghiệp tham nổi lên thì mình quán tất cả đều là vô thường có được không?     Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Tudien-index     Test Từ Điển     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?     


Pháp Ngữ
Long sinh long tử
Hổ sinh báo nhi.
(Trứng rồng lại nở ra rồng
Hùm beo lại đẻ ra loài hùm beo.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,020 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,114,779