---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thiên Tiểu Ngũ Suy Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 天小五衰相 (Pháp Uyển Châu Lâm)
Một, Nhạc Thinh Bất Khởi. Âm nhạc của các vị trời, không đánh mà tự kêu. Khi suy tướng hiện ra thì âm thanh ấy tự nhiên không kêu nữa. Đó là tiểu suy tướng.
Hai, Thân Quang Hốt Diệt. Các vị trời ánh sáng rực rỡ từ thân tỏa ra, cả ngày lẫn đêm. Khi suy tướng hiện ra, ánh sáng ấy không hiện nữa. Đó là tiểu suy tướng.
Ba, Dục Thủy Trước Thân. Các vị trời da thịt thơm tho, vi diệu như hoa sen, không thấm nước. Khi tướng suy hiện ra, tắm nước lên người, dính vào thân thể không khô. Đó là tiểu suy tướng.
Bốn, Trước Cảnh Bất Xả. Các vị trời, cảnh dục rất tốt đẹp, mà không hề đam mê, luyến tiếc. Khi tướng suy hiện ra, cố bám lấy cảnh dục ấy, không bỏ. Đó là tiểu suy tướng.
Năm, Nhãn Mục Sổ Thuấn. Các vị trời có thiên nhãn vô ngại, nhìn khắp đại thiên thế giới. Khi suy tướng hiện ra, mắt của các vị trời ấy nháy hoài. Đó là tiểu suy tướng.

Danh sách Kinh-Sách cần trợ duyên ấn tống

1 Tủ chứa kinh nhôm giả gỗ C1,76xD1,08xR0,48,kính 8 ly:       Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa: 1000       Kinh Đại Bát Nhã - HT Trí Nghiêm: 1000       Kinh Pháp Hoa - HT Trí Tịnh: 1000       Kinh Lăng Nghiêm - HT Duy Lực: 1000       Kinh Niết Bàn - HT Trí Tịnh: 1000       Kinh Hoa Nghiêm - HT Trí Tịnh: 1000       Kinh Vô Lượng Thọ - HT Trí Tịnh: 1000       Kinh Viên Giác - HT Trí Tịnh: 1000        :        :       :        :       


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa cóPháp Ngữ
Chơn lý hiện ra nhiều mặt,
mỗi người nhận thức một mặt khác nhau tùy theo trình độ tiến hóa của mình.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 47,551 pháp âm và 4,238 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 124,769 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 250, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,172 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất TUE MINH
Lượt truy cập 6,259,354