---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tích
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 錫. Cây tích trượng mà thiền tăng cầm nơi tay, gọi tắt là “Tích”. Pháp Diễn Ngữ Lục q. trung:
“師 一 日 持 鍚 遶 方 丈。
– Một hôm, sư cầm tích đi nhiễu quanh phòng Trụ trì”.
Câu thoại đầu cũng vọng niệm?     Người Họ Chi     Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm?     Nghiệp Đời Trước Còn Lại     Theo thiền Tổ sư, khi kiến tánh đã được chứng quả ở trình độ nào?     Hai Vị Tướng Họ Tào     Vô sở sợ là gì?     Đền Trả Nghiệp Ác     Chỗ hầm sâu đen tối?     BỐN CÁCH THUẦN PHỤC NGỰA     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có


Pháp Ngữ
Chạy xa, sống một mình,
Không thân, ẩn hang sâu[1]
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc. [2]
([1] Trú xứ của Thức
[2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 54,063 pháp âm và 5,182 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 139,473 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 257, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,215 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất 0935755870
Lượt truy cập 9,875,109