---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hồng Nghê Tứ Duyên
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 虹蜺四緣 (Pháp Tập Kinh)
Bồ Tát Nhân Minh đã từng tu tập thiện căn, hạnh nghiệp, nhân duyên mà có được những quả báo tốt đẹp, nhiệm mầu không giống nhau, nên lập ra nhiều ví dụ, cầu vồng này là một trong những ví dụ đó. Các vị Bồ Tát nhờ vào thiện căn, hạnh nghiệp mà có hương hoa, các loại âm thanh kỹ nhạc, ở trong hư không tự nhiên tấu lên cúng dường. Nhưng hạnh nghiệp, nhân duyên của Bồ Tát ấy, tuy chưa đến được âm thanh kỹ nhạc, mà nhờ vào nghiệp lành của Bô tát mới có được quả báo cúng dường tốt đẹp, nhiệm mầu. Ví như cái cầu vồng nhiều màu sắc trong không trung nỗi lên, nhờ vào nhân duyên của bốn đại đất, nước, lửa, gió, mà sanh ra, mặc dầu bốn đại không có ở trong cầu vồng, nhưng nhờ vào bốn đại mà các màu sắc xuất hiện; nên mới nói là bốn duyên tạo nên cầu vồng.
Một, Đại Địa Sanh Hoàng. Cầu vồng do nhiều màu sắc làm thành. Bên trong nó có sắc vàng là nhờ vào màu của đất, nên nói là đại địa sanh màu vàng.
Hai, Thuỷ Đại Sanh Thanh. Cầu vồng do nhiều màu sắc làm thành, trong đó có sắc xanh là nhờ vào màu của nước, nên nói là thuỷ đại sanh màu xanh.
Ba, Hoả Đại Sanh Xích. Cầu vồng do nhiều màu sắc làm thành, trong đó có sắc đỏ, là nhờ vào màu của lửa, nên nói là hoả đại sanh màu đỏ.
Bốn, Phong Đại Sanh Đại Luân. Cầu vồng tuỳ nơi hiện ra, ban đầu không có hình thể, nhờ sức gió duy trì mà hình thù giống như bánh xe. Vì tánh của gió vốn hay lưu chuyển, nên nói là Phong Đại sanh ra hình tướng cái cầu vồng.
Vấn đề xả tang cho cha mẹ ?     Giúp Đỡ Người Khác Là Giúp Đỡ Chính Mình     Để sống tốt hơn, hãy lưu ý những câu nói sau     Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không?     5 Trường Hợp Được Đầu Thai Chuyển Kiếp Làm Người     Một đồng xu nhặt được biến người bần hàn trở thành giàu có!!!     Thế nào gọi là chuyển nghiệp ?     Người xưa dạy khi nghèo, mọi người nên làm gì?     Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ ?     Thắp Hương Lễ Phật, Không Được Cầu Mười Điều Gì?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có


Pháp Ngữ
Lần chuỗi niệm Di Đà
Tình tục phải lánh xa


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 52,549 pháp âm và 5,099 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 134,043 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 252, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,203 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất cakinh2006
Lượt truy cập 8,293,040