---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tu Định Tam Chướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 修定三障 (Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn)
Một, Trầm Hôn Ám Tệ Chướng. Lúc người tu định bị hôn trầm mờ mịt, không phân biệt được cái gì. Do đó Thiền Định bị chướng ngại, không phát triển được, gọi là trầm hôn ám tệ chướng.
Hai, Ác Niệm Tư Duy Chướng. Lúc người tu định, tuy không hôn trầm, nhưng ác niệm bỗng nỗi lên, muốn phá giới, làm những việc ác. Do đó làm chướng ngại Thiền Định, không thể phát triển. Đó là ác niệm tư duy chướng.
Ba, Cảnh Giới Bức Bách Chướng. Lúc người tu định, tuy không hôn trầm, ác niệm như trên, nhưng thân hoặc đau nhức, tức giận nỗi lên, hoặc thấy thân mình bị vùi vào trong đất, lửa đến đốt thân, hoặc từ trên sườn núi cao rơi xuống, cọp dữ rượt đuổi, cho đến tướng ác của la sát hiện ra, bức bách làm tức giận người tu thiền, khiến cho sợ hãi, gây trở ngại cho Thiền Định. Đó gọi là cảnh giới bức bách chướng.
Thành Phật làm chi?     Hai anh em ở Nam Xương     Tâm ấn là cái gì? Và truyền tâm ấn là thế nào?     NĂM TÂM LÀNH GIÚP NGƯỜI TU CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SINH     Xin Thầy giải thích sự lợi ích giữa công đức và phước đức?     Hai nho sinh ở Trực Lệ     Thế nào là sở tri chướng và phiền não chướng?     Chuột Tha Văn Thi     Điều tâm vào không?     TRẺ ĐƯỢC VIÊN THUỐC     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có


Pháp Ngữ
Nếu mà gặp bạn đồng hành
Hiền lương, trí tuệ cùng mình đi xa
Hãy vui sánh bước hoan ca
Bên người khôn khéo vượt qua hiểm nghèo.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 58,824 pháp âm và 5,298 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,342 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 258, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,216 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Lacmtrinh
Lượt truy cập 10,054,552