---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Lợi Sử
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Pañca-dṛṣtayah (S), Pañca-tiksna-dula (S).
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Năm Lợi Sử. Chữ “lợi” ở đây nghĩa là mạnh mẽ, nhạy bén. “5 Lợi Sử” là tên gọi khác của “5 cái thấy sai lạc” (ngũ kiến – cũng tức là “Ác Kiến” trong 6 loại phiền não căn bản). Đó là 5 thứ kiến chấp độc hại, khiến cho chúng sinh mê muội, không nhận chân được chân lí của vạn pháp, từ đó mà gây bao ác nghiệp để phải mãi mãi trầm luân; tính chất của chúng mạnh mẽ, nhạy bén, tuy không nặng nề bằng 5 thứ “Độn Sử”, nhưng cũng khó dứt trừ tuyệt sạch, nên gọi là “5 Lợi Sử”.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五利使 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Lợi có nghĩa là mau chóng, sắc bén. Năm thứ vọng hoặc (sai lầm), động niệm liền sanh, kế đến tạo ra những thứ hằng hữu. Sử có nghĩa là sai kiến. Các chúng sanh, vì năm thứ sai lầm này, sai khiến tâm thần, trôi lăn trong ba cõi, không có ngày ra khỏi, nên gọi là Sử.
Một, Thân Kiến Sử. Thân Kiến là các chúng sanh, ở trong danh sắc, 12 nhập, 18 giới, cho là thân. Do Thân Kiến (hiểu biết về thân) này sai khiến tâm thần, trôi lăn trong ba cõi không ngừng, nên gọi là Sử.
Hai, Biên Kiến Sử. Biên Kiến là chúng sanh, đối với Thân Kiến ở trên, hoặc chấp là đoạn, hoặc chấp là thường; chấp như vậy gọi là chấp một bên. Do Biên Kiến này, sai khiến tâm thần, trôi lăn không ngừng, nên gọi là Sử.
Ba, Tà Kiến Sử. Tà Kiến là chúng sanh bằng tà tâm hiểu lý, bác bỏ nhân quả, trừ sạch tất cả căn lành. Do Tà Kiến này, sai khiến tâm thần, trôi lăn không ngừng, nên gọi là Sử.
Bốn, Kiến Thủ Sử. Kiến Thủ là chúng sanh, ở trong pháp sai lầm, mà lầm cho là Niết Bàn, sanh tâm chấp chặt vào đó. ở trong Tà Kiến mà cho là chánh kiến. So chấp chặt Tà Kiến này, sai khiến tâm thần, trôi lăn không dừng, nên gọi là Sử.
Năm, Giới Thủ Sử. Giới Thủ là các ngoại đạo, đới với những giới sai trái mà cho là giới; như giới gà; giới chó là những tà giới mà cho là giới đúng đắn, chấp lấy thực hành. Do chấp chặt lấy những giới tà vọng này, sai khiến tâm thần, lưu chuyển không ngừng, nên gọi là Sử.
(Giới gà, giới chó là ngoại đạo tự cho rằng đời trước từ gà và chó đến, nên đời này học cách đứng một chân giống như gà hay ăn uống những thứ ô uế giống như chó).
Khuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà?     Vua Ô Trường và Ngụy Thái Tử Vãng Sanh     “Chẳng lấy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình”?     Chuyện Vãng Sanh Của Oánh Kha     Không tịch thì ai còn có phiền não?     Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể     Thế nào là không tịch?     Quán Xác Chết Hư Hoại – Lần 2     Ngũ thời, bát giáo là gì?     Đạn Sắt Xuyên Vào Bụng     


Không có dữ liệu
Pháp Ngữ
Nói thật, không phẫn nộ,
Của ít, thí người xin,
Nhờ ba việc lành này,
Người đến gần thiên giới.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,235 pháp âm và 6,111 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,972 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 262, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,245 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dieuthao.altu
Lượt truy cập 11,568,489