Pháp Thí Hội: Pháp Thí

Xin quý Phật tử hoan hỉ cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin bên dưới để Pháp Thí Hội có thể chuyển đĩa đến tay quý Phật tử. Xin quý Phật tử lưu ý thêm những thông tin sau đây:

  • Số lượng 5 đĩa/lần/tháng.
  • Gửi đĩa trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
  • Ghi rõ & chính xác thông tin nhận đĩa.


Xin quý Phật tử hoan hỉ điền thông tin dưới đây:

Cá nhân/Chùa(*)

Chùa/Đạo tràng/Cá nhân(*)

Địa chỉ(*)

Điện thoại

Trụ trì(*)

Điện thoại trụ trì(*)

Người đại diện(*)

Điện thoại đại diện(*)

Email(*)

Ghi chú thêm


(*): bắt buộcWebsite có tất cả 45,195 pháp âm và 4,121 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 120,870 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 239, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,146 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất QUANG HUYNH
Lượt truy cập 4,999,094