Pháp Thí Hội: Pháp Thí

Xin quý Phật tử hoan hỉ cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin bên dưới để Pháp Thí Hội có thể chuyển đĩa đến tay quý Phật tử. Xin quý Phật tử lưu ý thêm những thông tin sau đây:

  • Số lượng 5 đĩa/lần/tháng.
  • Gửi đĩa trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
  • Ghi rõ & chính xác thông tin nhận đĩa.


Xin quý Phật tử hoan hỉ điền thông tin dưới đây:

Cá nhân/Chùa(*)

Chùa/Đạo tràng/Cá nhân(*)

Địa chỉ(*)

Điện thoại

Trụ trì(*)

Điện thoại trụ trì(*)

Người đại diện(*)

Điện thoại đại diện(*)

Email(*)

Ghi chú thêm


(*): bắt buộcWebsite có tất cả 47,300 pháp âm và 4,230 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 123,035 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 248, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,162 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất hoahongtrang
Lượt truy cập 5,841,736