Pháp Thí Hội: Pháp Thí

Xin quý Phật tử hoan hỉ cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin bên dưới để Pháp Thí Hội có thể chuyển đĩa đến tay quý Phật tử. Xin quý Phật tử lưu ý thêm những thông tin sau đây:

  • Số lượng 5 đĩa/lần/tháng.
  • Gửi đĩa trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
  • Ghi rõ & chính xác thông tin nhận đĩa.


Xin quý Phật tử hoan hỉ điền thông tin dưới đây:

Cá nhân/Chùa(*)
Chùa/Đạo tràng(*)

Địa chỉ(*)


Trụ trì(*)

Điện thoại trụ trì(*)

Người đại diện(*)

Điện thoại đại diện(*)

Email(*)

Ghi chú thêm


(*): bắt buộcWebsite có tất cả 54,063 pháp âm và 5,182 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 139,473 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 257, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,215 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất 0935755870
Lượt truy cập 9,875,104